نشست کتابخوان

 برگزاری نشست کتابخوان دانش آموزی در کتابخانه پیامبراعظم درجزین

در ابتدا این نشست خانم ولویی درباره اهمیت مطالعه و کتابخوانی و نقش آن در زندگی  برای دانش آموزان مطالبی رو بیان کرد و افزود : اهمیت مطالعه فقط در یادگیری نیست بلکه کتاب خواندن کمک می‌کند تا فرد به آرامش روحی برسد.

 دراین نشست کتاب« خاطرات یک الاغ» نوشته ی «سوفی سگور» توسط  مهدیه موسوی ، «بی قرار» نوشته ی «مریم جعفری » توسط  فاطمه جعفری، «دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی» نوشته « جف کینی » توسط سحر شعبانی و کتاب «میوه درمانی» نوشته فاطمه وفایی موحد توسط فاطمه اکبری معرفی شدند

 


منبع این نوشته : منبع
نشست ,نوشته ,فاطمه ,اهمیت مطالعه ,نشست کتابخوان